admin 发表于 2014-1-16 20:10:34

五行克太岁、流年难如意,属猪之人2014年水火冲击、反克太岁

        五行克太岁、流年难如意,属猪之人2014年水火冲击、反克太岁               2014年甲午年,甲木生午火,火气旺盛,猪代表亥水,亥与午相互冲击。水火相刑克,主运势反复、动荡。生肖猪去年冲太岁,2014年反克太岁,运势起伏曲折,流年不如人意。               五行克太岁、流年难如意,可以请五行八卦福,分别用于卧室、客厅等主要房间镇宅,催动五行流通生旺气、五行流通生财气,化解一年的水火冲击,成水火相济之象。               正品开光五行八卦福得到在线财神加持护佑的,现在有假冒仿制品,勿请错了。参阅《真假五行八卦福,使用假冒五行八卦福的五大危害性》,http://www.zgtsm.com/eHtml/2012101/1949_118.html。
页: [1]
查看完整版本: 五行克太岁、流年难如意,属猪之人2014年水火冲击、反克太岁